Medic Health Group
Medic Health Network

ՄԵՐ  ԽՈՒՄԲԸ
Սոնա Ոսկերչան

Կալիֆորնիայի Ավագ Բուժքույր
Կազմակերպության Նախագահ
Ջանել Իբառլուցիա
Քարտուղար
Աննա Պետրոսյան
Ֆինանսական գծով տնօրեն
Արմեն Ոսկերչյան
Գործադիր տնօրեն
Աննա Շիրինյան
Տնօրեն
Medic Health Group կազմակերպությունը հասարակական, կամավոր անդամակցությամբ և շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպություն է: