Medic Health Group
Medic Health Network

ԱՌԱՋԻՆ  ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
Գլխի և ողնաշարի վնասվածքներ
Գլխի և ողնաշարի վնասվածքներ  ԱՌԱՋԻՆ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գլխի և ողնաշարի վնասվածքները հաճախ ուղեկցվում են և՛ ոսկրերի, և՛ փափուկ հյուսվածքների վնասումով։ Այդպիսի վնասվածքների մոտ կեսը ավտովթարներիհետևանք է։ Վնասվածքների հետևանքով շատ տուժածներ մահանում են, իսկ կենդանի մնացածներից շատերը ունենում են տարբեր Ֆիզիկական և մտավոր խանգարումներ։ ժամանակին ցուցաբերված ճիշտ օգնությունը կարող է կանխել այդպիսի անցանկալի հետևանքները։

Կարդալ ավելին...
Առաջին օգնություն Գլխի և ողնաշարի վնասվածքներ

Գլխի և ողնաշարի վնասվածքները կազմում են ընդհանուր վնասվածքների չնչին մասը, սակայն անհամեմատ բարձր է նրանց հետևանքով առաջացած հաշմանդամությունն ու մահացությունը։ Գլխի և ողնաշարի վնասվածքները հաճախ ավտովթարների հետևանք են։ Այլ պատճառներից կարելի է նշել մարզական վնասվածքները, բարձրությունից վայր ընկնելը։ Նման վնասվածքները շտապ և համապատասխան օգնություն են պահանջում։ Ժամանակին ցուցաբերված ճիշտ օգնությունը կարող է կանխել հաշման-դամությունը կամ մահը։
​Կարդալ ավելին...
Ողնաշարի վնասվածքներ Առաջին օգնություն

Անդրադառնանք ողնաշարի վնասվածքներին։ Այս վնասվածքների հետեւանքով առաջացած հաշմանդամությունն ու մահացությունը շատ բարձր է։ Ողնաշարի վնասվածքները հաճախ ավտովթարի, բարձրությունից վայր ընկնելու կամ սպորտային պատահարների հետեւանք են։ Դրանք կարող են կյանքի համար վտանգավոր լինել, այդ իսկ պատճառով շատ կարեւոր է համապատասխան ճիշտ օգնություն ցուցաբերելը։ Հաճախ վնասվածքի ճիշտ ախտորոշումը հնարավոր է լինում միայն ռենտգեն հետազոտությունից հետո։ Ուստի, քանի որ դուք չեք կարող անմիջապես գնահատել վնասվածքի ծանրությունը, միշտ ենթադրեք, որ գործ ունեք լուրջ վնասվածքի հետ։
Կարդալ ավելին...
Thank You To Our Sponsors & Partners